TC Twill custom solid color vest BX-SK0003

TC Twill custom solid color vest BX-SK0003-twal kwizin, tabliye, mouf dife pou chofe fou, detantè po, sèvyèt te, kap kwafè

TC Twill custom solid color vest BX-SK0003

尺寸:50*70cm

材质:80%涤纶20%棉180gsm

起订量 100PCS

材质:80%涤纶20%棉180gsm 带口袋

尺寸:可定制

2 个口袋

接受定制全印

超长带子可以系在侧面,方便穿戴!

TC Twill custom solid color vest BX-SK0003-twal kwizin, tabliye, mouf dife pou chofe fou, detantè po, sèvyèt te, kap kwafè

TC Twill custom solid color vest BX-SK0003-twal kwizin, tabliye, mouf dife pou chofe fou, detantè po, sèvyèt te, kap kwafè

TC Twill custom solid color vest BX-SK0003-twal kwizin, tabliye, mouf dife pou chofe fou, detantè po, sèvyèt te, kap kwafè

TC Twill custom solid color vest BX-SK0003-twal kwizin, tabliye, mouf dife pou chofe fou, detantè po, sèvyèt te, kap kwafè