site logo

cotton canvas cross-back uniform apron QS-FB0101

cotton canvas cross-back uniform apron QS-FB0101-สิ่งทอในครัว, ผ้ากันเปื้อน, นวมเตาอบ, ที่ใส่หม้อ, ผ้าชา, ผ้าคลุมผม

cotton canvas cross-back uniform apron QS-FB0101

ขนาด: 68 * 86cm

เนื้อผ้า: ผ้าฝ้ายแคนวาส


Cotton canvas fabric with two big pockets

cotton canvas cross-back uniform apron QS-FB0101-สิ่งทอในครัว, ผ้ากันเปื้อน, นวมเตาอบ, ที่ใส่หม้อ, ผ้าชา, ผ้าคลุมผม

cotton canvas cross-back uniform apron QS-FB0101-สิ่งทอในครัว, ผ้ากันเปื้อน, นวมเตาอบ, ที่ใส่หม้อ, ผ้าชา, ผ้าคลุมผม

cotton canvas cross-back uniform apron QS-FB0101-สิ่งทอในครัว, ผ้ากันเปื้อน, นวมเตาอบ, ที่ใส่หม้อ, ผ้าชา, ผ้าคลุมผม

cotton canvas cross-back uniform apron QS-FB0101-สิ่งทอในครัว, ผ้ากันเปื้อน, นวมเตาอบ, ที่ใส่หม้อ, ผ้าชา, ผ้าคลุมผม

cotton canvas cross-back uniform apron QS-FB0101-สิ่งทอในครัว, ผ้ากันเปื้อน, นวมเตาอบ, ที่ใส่หม้อ, ผ้าชา, ผ้าคลุมผม